LỰA CHỌN CHO MỆNH KIM

AP 1-5P

AP 1-6P

AP 5-2P

AP 3-3P

AP 2-5P

AP 7-2P

AP 1-2P

AP 3-2P

AP 53-2P

AP 52-2P

AP 15-3P

AP 104-2P

AP 49-4D

AP 47-4D

AP 154-4A

AP 169-1A

AP 168-6A

AP 170-1A

AP 147-4D

AP 170-2A

LỰA CHỌN CHO MỆNH THỦY

AP 10-1P

AP 54-1P

AP 12-1P

AP 11-5P

AP 6-4P

AP 10-5P

AP 8-1P

AP 5-6P

AP 18-2P

AP 76-2P

AP 50-1P

AP 49-2P

AP 82-4D

AP 82-3T

AP 49-3T

AP 52-4D

AP 129-4D

AP 85-4D

AP 160-2A

AP 171-6A

LỰA CHỌN CHO MỆNH MỘC

AP 11-4P

AP 62-2P

AP 68-1P

AP 22-3P

AP 13-2P

AP 10-3P

AP 65-2P

AP 66-4D

AP 10-6P

AP 111-4D

AP 23-3T

AP 129-1P

AP 65-3T

AP 26-4D

AP 23-4D

AP 129-5T

AP 165-1A

AP 166-4A

AP 164-4A

AP 164-6A

LỰA CHỌN CHO MỆNH HỎA

AP 8-2P

AP 93-1P

AP 64-2P

AP 22-6P

AP 8-3P

AP 136-1P

AP 62-5T

AP 135-6P

AP 100-1P

AP 137-5T

AP 20-4P

AP 20-5P

AP 99-3T

AP 91-5T

AP 69-3T

AP 164-3A

AP 155-1A

AP 157-4A

AP 156-3A

AP 155-2A

LỰA CHỌN CHO MỆNH THỔ

AP 5-1P

AP 4-3P

AP 7-1P

AP 17-3P

AP 6-5P

AP 3-4P

AP 58-4D

AP 89-1P

AP 150-2P

AP 58-1P

AP 105-1P

AP 103-6P

AP 103-5T

AP 106-4D

AP 148-4D

AP 99-4D

AP 168-1A

AP 36-4D

AP 155-6A

AP 170-3A

Mã màu bên trên chỉ có tính chất tham khảo, sự khác nhau có thể do độ phân giải màu sắc của màn hình hiển thị. Hãy liên hệ với nhà phân phối sơn EcoPlus gần nhất để xem màu trên Cataloge và khám phá nhiều màu sắc phong phú hơn nữa trên cây quạt màu ULTRA COLOR của EcoPlus Paint.